Program nauczania dla 10-klasowej ogólnokształcącej, politechnicznej szkoły średniej

1959

Jako tzw. „dzień nauczania” lub „wprowadzenie do socjalistycznej produkcji” powinna „społecznie „użyteczna” praca być nauczana i wykonywana w przedsiębiorstwach własnościowych, towarowych oraz spółdzielniach produkcji rolnej. Program nauczania przewidywał: „szczególny, ścisły związek pomiędzy szkołą a życiem, między teorią a praktyką osiągnięty dzięki realizacji kształcenia politechnicznego i opieki,   poprzez lekcje rzemiosła, socjalistycznej produkcji, … i przedmiotu „Wprowadzenie do socjalistycznej produkcji”, w matematyce, rysunku technicznym, i naukach przyrodniczych, a także poprzez sensowne połączenie wszystkich innych przedmiotów z socjalistyczną produkcją.      

Tekst: S. Ka.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Landschulmuseum Göldenitz

Landschulmuseum Göldenitz

AFW Arbeitsförderungs- und Fortbildungswerk GmbH
Am See 7
18196 Göldenitz