Model szkoły w Göldenitz

1878/1880, szerokość: 110 cm

Po pożarze budynku starej szkoły zbudowano w wsi dominialnej Göldenitz nową szkołę z czerwonej cegły klinkierowej. Budynek podzielono na szkołę oraz mieszkanie nauczycielskie. Na terenie szkoły postawiono także budynki gospodarcze, takie jak stajnia, ule pszczele oraz stworzono ogród. Reszta gruntów rolnych i łąk leżała nie tylko w pobliżu ogrodu, ale także w oddaleniu od 15 do 30 minut od  szkolnej zagrody. Posada nauczyciela była "samoobsługowa", co znaczy, że sam musiał się utrzymać. Prawie wszystkie szkoły w Meklemburgii były jednoklasowe, a uczęszczało do nich do 80 dzieci.  

Tygodniowy plan zajęć zawierał przedmioty szkolne rozdzielone na 26 obowiązkowych lekcji w zimie. Rysunek i gimnastyka dla chłopców były przedmiotami dodatkowymi i nie były w to wliczane.

Instrukcja dla szkoły wiejskiej w Brodersdorf w zimie 1912 roku mówiła:
„Ogólne zasady nauczania: Lekcja ma na celu ogólne nauczanie religijne i moralne młodzieży poprzez elementarną naukę religii, a także kształtowanie pamięci i umysłu na potrzeby praktycznego życia na wsi”.

dalej

Tekst: S. Ka.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Landschulmuseum Göldenitz

Landschulmuseum Göldenitz

AFW Arbeitsförderungs- und Fortbildungswerk GmbH
Am See 7
18196 Göldenitz