"Rozpylacz środka A" – dysza tlenowa rakiety A4 (V2)

Mosiądz, 1943 rok, wysokość: 6 cm

Zespół napędowy rakiety A4 bazował na paliwie ciekłym. Konstruktorzy rakiet z Peenemünde starali się osiągnąć za pomocą odpowiednich dysz wtryskowych, jak najlepsze rozpylanie poszczególnych rodzajów paliwa i doprowadzić do jak najefektywniejszego spalania mgiełki powstałej z wymieszania dwóch materiałów pędnych. Do płynnego tlenu stosowano centralnie osadzone rozpylacze, wykonane z mosiądzu, nazywane rozpylaczami substancji A.

Na powiększeniu widoczne są wytłoczone znaki (od lewej do prawej): pieczęć odbiorcza armii wraz z orłem cesarskim i numer urzędnika inspekcyjnego, „erl” – skrót dostawcy – firma H.K. Rudolf, Pilzno/CSR i „1943”, jako rok produkcji.

Tekst: T.K.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Historisch-Technisches Museum Peenemünde

Historisch-Technisches Museum Peenemünde

Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde

Im Kraftwerk
17449 Peenemünde


HTM@peenemuende.de

www.museum-peenemuende.de

Tłumaczeniem tej szczególnej pod względem słownictwa technicznego strony zajął się historyk. Prosimy o wybaczenie za ewentualne błędy w zastosowaniu fachowych pojęć technicznych. Za uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

info@stiftung-mecklenburg.de