Francuskie wydanie Ilios. Kraj i miasto Trojan (Troie), autorstwa Schliemanna

Paryż 1885, wysokość: 28.5 cm

Schliemann opisuje w książce wyniki swoich pierwszych pięciu prac wykopaliskowych na wzgórzu Hisarlik (Troja). Charakteryzuje kraj i samych Trojan, oddaje także głos specjalistom, którzy przygotowali oddzielne artykuły na niektóre zagadnienia. Książka ta, jako wstęp zawiera autobiografię autora, która powinna zostać nazwana za Goethem Zmyślenie i prawda. Heinrich Schliemann opublikował 10 książek naukowych, przeważnie ukazujących się jednocześnie w trzech językach (po niemiecku, angielsku i francusku). Muzeum posiada w swojej kolekcji niemal wszystkie pierwsze wydania jego dzieł.

Tekst: R. W.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Heinrich-Schliemann-Museum

Heinrich-Schliemann-Museum

Muzeum Heinricha Schliemanna
Lindenallee 1
17219 Ankershagen / Mecklenburg

info@schliemann-museum.de

schliemann-museum.de