Pieczęć lakowa cechu chirurgów z Anklam

Mosiądz, 1727 rok,
długość: 12 cm

Na pieczęci widnieje napis: Sigill: Chirrug: Anclam: Pommer: Reg: Pruss: *1727. Oznacza on, że jest ona pieczęcią cechu chirurgów z Anklamu w pruskiej prowincji Pomorze. Od 1720 roku leżąca na południe od rzeki Peene część miasta została przyłączona do Prus, natomiast ta położona na północ nadal znajdowała się we władzy szwedzkiej. Chirurdzy byli w XVIII wieku rzemieślnikami bez wykształcenia medycznego. 

Pieczęcią lakową (stempel, inaczej tłok pieczętny) odciskano dany znak w wosku (laku). Dokumenty były zamykane za pomocą pieczęci i jedynie jej złamanie pozwalało na ich otwarcie. Stosując pieczęcie poświadczano zarazem akty. Pieczęcie odpowiadały ważnością podpisowi i były znakiem wiarygodności.

Tekst: W.H., W.Ka.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum im Steintor

Museum im Steintor

Schulstraße 1
17389 Anklam/Vorpommern


info@museum-im-steintor.de

museum-im-steintor.de