Steruj obrazem 360°

Obróć obraz
Przybliż

Fotografie ze zbiorów atelier i wydawnictwa A. Mencke & Co, Wandsbeck koło Hamburga

Karton, 1880 rok, szerokość: 50 cm