360-Grad-Rundümblick stüern

Bild dreihen laten
Bild zoomen

Peiksläden

1. Hälft vun dat 20. Jh., Holt mit iesern Kufen, 36 cm lang